Marta Grzywacz

Improwizatorka (głos, fortepian, ruch). Absolwentka i wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Umiejętności wykonawcze i twórcze doskonaliła w Polsce między innymi pod okiem Szábolcs’a Esztényi’ego i Teresy Manasterskiej (improwizacja, fortepian), a także w Estonii w klasie improwizacji fortepianowej Anto Petta oraz improwizacji wokalnej Anne Lis-Poll. Dużą rolę w rozwoju swojej muzykalności przypisuje kursom odbytym w Intytucie Emila Jaques – Dalcroze’a w Genewie, skupionym wokół pogłebiania rozumienia muzyki poprzez pracę z ruchem ciała.

W 2012 roku zdobyła tytuł Instant Composer oraz II nagrodę w konkursie dla improwizujących (na fortepianie) kompozytorów na festiwalu Transatlantyk, w Poznaniu.

Na co dzień prowadzi zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także przygotowuje przyszłych nauczycieli do prowadzenia tego typu zajęć.